RHY Cloud Computing Registration Service Agreement

Ang RHY Cloud Computing Registration Service Agreement RHY Cloud Computing Registration Service Agreement (simula dito ay tinutukoy bilang “this Agreement”) ay isang kaugnay na mga karapatan at mga obligasyon na detalye na itinatag ng mga user at RHY Cloud Computing para sa iba’t ibang mga serbisyo ng RHY Cloud Computing. Sa pamamagitan ng pag-access at/o paggamit sa website na ito, ang user ay tumatanggap at sumasang-ayon sa lahat ng tuntunin at kondisyon ng this Agreement. May karapatan ang RHY Cloud Computing na baguhin ang mga tuntunin ng kasunduang ito, at ang panibagong kasunduan ay papalitan ang orihinal na kasunduan sa sandaling ito ay na-publish. Maaaring suriin ng mga user ang panibagong kasunduan sa anumang oras.

Nilalaman ng Serbisyo Gumagamit ang RHY Cloud Computing ng sarili nitong sistema upang magbigay ng pagpapa-arkila at pag-iingat ng minahan at iba pang mga serbisyo/produkto na maaaring idagdag sa hinaharap sa pamamagitan ng Internet at iba pang paraan.
Para sa data ng rehistrasyon na binibigay ng gumagamit, ang gumagamit ay sumang-ayon sa: (1) magbigay ng legal, totoo, tumpak at detalyadong personal na impormasyon; (2) i-update ang ang impormasyon ng user sa oras kung mayroong anumang pagbabago. Kung ang impormasyon sa pagpaparehistro na ibinigay ng user ay illegal, hindi totoo, hindi tumpak o hindi kumpleto, ang user ay magkakaroon ng kaukulang responsilibilidad at mga kahinatnan, at ang RHY Cloud Computing ay may karapatan na wakasan ang paggamit ng serbisyong RHY Cloud Computing.

Pagkakaloob, pagbabago at pagwawakas ng mga serbisyo 1. Habang tinatanggap ang serbisyong RHY cloud computing, ang user ang sumasang-ayon na tanggapin ang lahat ng uri ng mga serbisyo ng impormasyon na ibinigay ng kapangyarihan ng RHY cloud computing. Pinapayagan ng user nito ang RHY Cloud Computing upang magpadala ng impormasyon sa negosyo sa email, mobile phone, mailing address, atbp. Maaaring ipasok ng mga user ang kaugnay na pahina ng RHY cloud computing upang baguhin ang profile ng user.
2. Inilalalaan ng RHY Cloud Computing ang karapatan na baguhin o itigil ang serbisyo sa anumang oras nang walang abiso sa user. Ang RHY Cloud Computing ay may karapatang baguhin o itigil ang serbisyo at hindi mananagot para sa user o anumang third party na hindi direktang may kaugnayan.
3. Ang user ay may anumang pagtutol sa pagbabago ng kasunduang ito, o hindi nasisiyahan sa serbisyo ng RHY Cloud Computing at maaaring mag-ehersisyo ang mga sumusunod na karapatan: (1) Itigil ang paggamit ng serbisyong RHY cloud computing network; (2) Ipaalam ang RHY cloud computing power upang ihinto ang serbisyo nito sa pamamagitan ng mga channel ng serbisyo sa customer. Sa pagtatapos ng serbisyo, ang karapatan ng user na gamitin ang RHY Cloud Computing Network Service ay agad na tinapos. Sa kasong ito, ang RHY Cloud Computing ay hindi obligado na magpadala ng anumang hindi pinroseso na impormasyon o hindi natapos na mga serbisyo sa User o anumang third party na hindi direktang nauugnay.

Pagiging kompidensyal sa impormasyon 1. Ang impormasyon ng RHY cloud computing user na tinutukoy sa kasunduang ito ay tumutukoy sa impormasyon na sumusunod sa mga batas, regulasyon at mga kaugnay na regulasyon at nakatutugon sa sumusunod na saklaw: (1) Mga indibidwal na nagbibigay ng RHY cloud computing power kapag ang user ay nagrerehistro ng RHY cloud computing power Information; (2) Ang browser ng user o mobile client data, kabilang ngunit hindi limitado sa IP address, website, awtomatikong natanggap at naitala ng RHY cloud computing power kapag gumagamit ng RHY cloud computing service, nakikilahok sa mga aktibidad ng website o pagbisita sa mga pahina ng website. Ang impormasyon sa cookie at ang mga tala ng mga web page na hiniling ng user; (3) ang personal na impormasyon ng user na legal na nakuha ng RHY cloud computing power mula sa kasosyo sa negosyo; (4) ang personal na impormasyon ng user na nakuha ng ibang RHY cloud computing power sa pamamagitan ng mga legal na channel.
2. RHY Cloud Computing Commitment: Hindi ibubunyag ng RHY Cloud Computing ang password ng user, pangalan, numero ng mobile phone at iba pang hindi pampublikong impormasyon sa anumang third party nang walang mga legal na dahilan o naunang pahintulot mula sa user.
3. Sa mga sumusunod na kalagayan ayon sa batas, ang personal na impormasyon ng user ay isiwalat sa bahagi o sa buo: (1) isiwalat sa gumagamit o ibang third party na may pahintulot ng user; (2) alinsunod sa may-katuturang mga batas, regulasyon, atbp., o mga ahensya ng administratibo Pagbubunyag sa mga third party gaya ng mga iniaatas ng administratibo, panghukuman o iba pang mga batas; (3) Pagbubunyag ng iba pang mga RHY cloud computing power alinsunod sa mga kaugnay na mga batas, regulasyon at iba pang mga regulasyon.

Mga karapatan ng user 1. Username, password at seguridad ng user (1) Ang user ay may karapatang pumili kung maging rehistradong user ng RHY cloud computing power. Kung ang user ay pipili na maging isang rehistradong user ng RHY cloud computing power, maaari siyang ng isang account sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang pagbibigay ng pangalan at paggamit ng account ay dapat sumunod sa mga may-katuturang batas at regulasyon at maging wasto. Ang account ay hindi dapat maglaman ng anumang insult, pagbabanta, kahalayan, paninibugho at iba pang mga paglabag sa mga lehitimong karapatan at interes ng iba. (2) Kapag ang user ay matagumpay na nakarehistro at nagiging isang rehistradong user ng RHY cloud computing, makakukuha siya ng account (numero ng mobile phone o email address) at password at maging responsable para sa lahat ng mga aktibidad at kaganapan na nangyari pagkatapos mag-log in sa grupong ito ng mga account at mga password. Anumang legal na pananagutan na direkta o hindi direktang sanhi ng paggamit ng mga salita, aksyon, atbp. ng account. (3) Ang user ay obligadong maayos na panatalihin ang RHY cloud computing account at password, SMS verification code, Google verification code, at ang user ay magiging ganap na responsable para sa user name at password, at Google Security Key. Ang gumagamit ay may pananagutan para sa anumang legal na kahinatnan na sanhi ng pangalan o password ng user, leakage ng Google Key, at ang property ay hindi mananagot sa pagkawala ng ari-arian na dulot ng sariling pagsisiwalat ng user. (4) Kung Nawala ang password ng user, maaari mong i-reset ang password sa pamamagitan ng pagrehistro sa email address. Ang mga user ay dapat na agad na ipaalam sa RHY Cloud Computing kung nakakita sila ng anumang illegal na paggamit ng account at iba pang mga paglabag sa seguridad.
2. RHY Cloud Computing Commitment: Hindi ibubunyag ng RHY Cloud Computing ang password ng user, pangalan, numero ng mobile phone at iba pang hindi pampublikong impormasyon sa anumang third party nang walang mga legal na dahilan o naunang pahintulot mula sa user.
3. May karapatan ang user makilahok sa iba’t ibang mga online at offline na aktibidad na ibinigay ng RHY Cloud Computing Organization;

Obligasyon ng user 1. Hindi mo dapat gamitin ang site na ito upang ilagay sa panganib ang pambansang seguridad, ibunyag ang mga lihim ng estado, lumalabag sa lehitimong karapatan at interes ng mga social na kolektibo at mamamayan ng estado, at hindi maaaring gamitin ang site na ito upang gumawa, kopyahin at ipalaganap ang sumusunod na impormasyon: (1) Pagsusumamo paglaban, pagpapawalang-bisa sa Konstitusyon at mga batas, at pangangasiwa (2) pagdudulot ng pagbabagsak ng kapangyarihan ng estado at pagwawasak ng sistemang sosyalista; (3) pag-uudyok sa pag-agaw at pagbagsak ng pambansang pagkakaisa; (4) pag-uusig ng pambansang pagkapoot, diskriminasyon sa etniko, at pagpapawalang-bisa ng pambansang pagkakaisa; (5) katha o pag-aalis ng mga katotohanan, pagkalat ng mga alingawngaw, nakagagambalang kaayusan sa lipunan; (6) pagtataguyod ng pyudal na pamahiin, kalaswaan, pornograpiya, pagsusugal, karahasan, pagpatay, takot, abetment; (7) masagwang pag-iinsulto ng iba o pag-imbento ng katotohanan, iba, o iba pang (8) pinsala sa katotohanan ng mga organo ng estado; (9) iba pang mga paglabag sa Konstitusyon at mga batas at mga regulasyon ng pamamahala; (10) magsagawa ng komersyal na advertising.
2. Ang mga gumagamit ay hindi maaaring malisyosong magparehistro ng RHY Cloud Computing sa website sa anumang paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa maramihang pagrerehistro ng mga account para sa kita, haka-haka, cashing, at mga parangal. Ang mga user ay hindi dapat magnakaw ng mga account ng iba pang user. Kung ang user ay lumalabag sa mga probisyon sa itaas, ang RHY Cloud Computing Power ay may karapatan na direktang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang kanselahin ang mga benepisyo na nakuha mula sa paglabag, at kahit na magsiyasat sa legal na pananagutan ng user sa pamamagitan ng paglilitis.
3. Ipinagbabawal ang mga user na gamitin ang RHY cloud computing power bilang isang lugar, plataporma o daluyan para sa paghawak sa iba’t ibang mga ilegal na gawain sa anumang anyo. Hindi maaaring makisali ang mga user sa anumang komersyal na gawain sa ngalan ng Site nang walang awtorisasyon o pahintulot ng RHY Cloud Computing, at hindi maaaring gamiting ang RHY Cloud Computing bilang isang lugar, plataporma o daluyan para sa mga komersyal na gawain sa anumang anyo.

Disclaimer 1. Batay sa partikularidad ng Internet, hindi ginagarintiyahan ng RHY Cloud Computing na ang serbisyo ay hindi maaantala, at hindi ginagarintiyahan ang pagiging maagap at seguridad ng serbisyo, at hindi umako ng responsibilidad para sa hindi RHY cloud computing power. Nagsusumikap ang RHY Cloud Computing na hayaan ang mga user upang ligtas na ma-access at gamitin ang website na ito, ngunit hindi wina-warrant at ginagarintiyahan ng RHY Cloud Computing na ang website o mga server nito ay hindi ligtas sa mga virus o iba pang potensyal na mapanganib na kadahilanan; samakatuwid, ang mga user ay dapat gumamit ng software na kinikilala ng industriya. Patayin ang anumang virus mula sa RHY cloud computing download file.
2. Hindi mananagot ang RHY cloud computing power para sa kabiguang i-save, baguhin, tanggalin o iimbak ang impormasyong inilathala ng user. Hindi ito mananagot para sa mga pagkakamali ng typograpikal, kapabayaan, atbp. na dulot ng sinadyang layunin ng RHY cloud computing power sa website. May karapatan ngunit walang obligasyon ang RHY Cloud Computing na pagbutihin o iwasto ang anumang mga pagkawala o mga pagkakamali sa anumang bahagi ng website na ito.
3. Maliban kung ang RHY Cloud Computing ay malinaw na napagkasunduan sa pagsulat, ang RHY Cloud Computing ay magbibigay ng User ng anumang nilalalamang impormasyon na nakuha mula sa Website sa anumang paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa advertising, atbp. ang katumpakan, pagkakumpleto at pagiging maaasahan nito ay hindi garantisado; Ang RHY Cloud Computing ay hindi mananagot sa anumang mga produkto, serbisyo, impormasyon o mga materyales na binili o nakuha ng mga user dahil sa nilalamang impormasyon ng website na ito. Ang user ay tanging responsible para sa mga panganib na kaugnay sa paggamit ng impormasyon sa website na ito.
4. Ang lahat ng mga abiso na ipinadala sa mga user, ay maihahatid ng RHY cloud computing power ay maihahatid sa pamamagitan ng pormal na anunsyo sa page, istasyon na liham, mga email, mga tawag ng customer service, mga text sa mobile phone o regular na mail. Hindi nagkakaroon ng legal na pananagutan ang RHY Cloud Computing para sa anumang aktibidad o impormasyon tulad ng mga napanalunan o mga alok na hindi nakuha sa pamamagitan ng mga pormal na channel ng RHY cloud computing.

Naaangkop na batas at lokasyon ng referee 1. Ang lahat ng pagtatalo, pahayag o iba pang mga bagay na nagmumula sa o may kaugnayan sa paggamit ng website ng RHY Cloud Computing ng mga user ay pinamamahalaan ng mga lokal na batas.
2. Kung mayroon anumang pagtatalo ang user at ng RHY cloud computing power, dapat muna itong malutas sa pamamagitan ng maayos na negosasyon. Kung nabigo ang negosasyon, dapat isampa ang kaso sa Hukumang Bayan kung saan matatagpuan ang RHY cloud computing power.